CIVIL: Arritjet në fushën e forcimit të lirive të mediave janë të dukshme, por shoqërohen me një seri dobësish dhe sfidash.

CIVILi, organizatë për të drejtat e dhe liritë e njeriut, e themeluar në vitin 1999 dhe e cila në vitin 2009 e formoi njësinë CIVIL Media, e shënoi Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit me rreth 40 artikuj, duke përfshirë 25 deklarata nga gazetarë dhe ekspertë të shquar të fushës së medias.

Lufta për lirinë e shprehjes dhe informacionit nuk zgjat vetëm një ditë, ndërkaq, në periudhën në vijim, kjo veprimtari e Organizatës do të vazhdojë me një ritëm të pandalur .Gjatë 11 vitet e fundit, CIVILi ka punuar për krijimin e një platforme mediatike të lirë, të pavarur dhe të hapur. Organizata mori këtë hap në territ mediatik, kur regjimi i ktheu gazetarët në mbajtës të mikrofonit dhe mediat në propaganda e veta dhe tabelat reklamash nacionaliste.

Punëtorët e mediave dhe aktivistët e të drejtave të njeriut, si dhe familjet dhe të afërmit e tyre, u kërcënuan, u shantazhuan dhe u shtypën, u rrahën, u përndoqën dhe u burgosën. Akoma nuk janë sqaruar një numër i konsiderueshëm sulmesh dhe vdekjesh gjatë regjimit autoritar 2006-2016. Arritjet pas rënies së regjimit në fushën e forcimit të lirive të mediave janë të dukshme, por shoqërohen me një seri dobësish dhe sfidash. Dobësitë dhe sfidat janë pasojë e tendencave me karakter më të gjerë rajonal dhe global, por jo një pjesë e vogël e tyre janë të një natyre subjektive.

Në nivel global, pandemitë koronavirusë kanë shkaktuar ndërrime tektonike në fushën e lirisë së shprehjes dhe informacionit. Masat për të trajtuar pandemitë në të gjithë botën kanë rrezikuar të drejtat dhe liritë e njeriut, veçanërisht në pjesë të botës ku ata tashmë kanë paraqitur një sfidë serioze.Pasojat e kufizimit të të drejtave dhe lirive për të parandaluar përhapjen e koronavirusit do të ndihen ende në të gjithë botën. Për më tepër, recesioni i thellë që tashmë po trondit botën do të kontribuojë në erozionin e mëtutjeshëm të respektimit të të drejtave dhe lirive të njeriut, dhe kështu kufizimin e të drejtës për lirinë e shprehjes dhe informacionit. Paralelisht me pandeminë, infodemia është përhapur me një ritëm edhe më të shpejtë. Në periudhën e kaluar, bazuar në monitorimin afatgjatë, CIVILi shumë herë ka deklaruar dhe paralajmëruar publikun se infodemia e anashkaloi as Maqedoninë e Veriut.

Lajmet e rreme, dezinformatat dhe gjuha e urrejtjes janë armë në propagandimin e partive të caktuara politike dhe qendrave të nëntokës politike dhe kriminele, që synojnë të minojnë besimin e qytetarëve në sistemin e kujdesit shëndetësor dhe në institucionet në përgjithësi. Media luan një rol të madh në përhapjen e këtyre kërcënimeve hibride kundër demokracisë. Mosndëshkimi i sulmeve ndaj mediave profesionale dhe punonjësve të mediave është gjithashtu një problem i madh. Fjalimi inflamator në rrjetet sociale shumë shpesh lind nga prodhimi mediatik i strukturave të caktuara politike, afariste dhe kriminele në vend. Mungesa e një reagimi të duhur nga institucionet përkatëse i inkurajon këto qendra të intensifikojnë vetëm veprimet e tyre shkatërruese. Kjo kërcënon interesin publik, dhe veçanërisht rrezikon punonjësit profesionistë të mediave.

Punëtorët e mediave përballen me një sërë sfidash të tjera, një nga më të dukshmet prej të cilave është problemi kronik i të ardhurave, që është pasojë e situatës ekonomike në vend dhe më gjerë, por edhe mungesa e masave për të stimuluar punën profesionale të mediave.

CIVILi mbetet i hapur për bashkëpunim me të gjitha organizatat përkatëse të mediave dhe median në mënyrë që të forcojë lirinë e shprehjes dhe informacionit, të cilat janë të drejta themelore të njeriut, të garantuara me Kushtetutë dhe ligjin ndërkombëtar. Gëzuar Ditën e Lirisë së Medias!

Ekipi i Civilit për komunikim