CIVIL MEDIA

CIVIL MEDIA është njësi e organizatës dhe platformë mediatike e CIVIL – Qendrës për Liri

GreenCIVIL është ueb portal për drejtësi sociale dhe ekologjike

Drejtor i CIVIL MEDIA:

Goran Naumovski

Kryeredaktor:

Xhabir Deralla

Redaktore përgjegjëse:

Biljana Jordanovska

Kolegjiumi redaktues, ekipi i gazetarëve dhe autor(e)ëve: 

Maja Ivanovska

Dehran Muratov

Dijana Tahiri

Arian Mehmeti

Ekipi bashkëpunues:

Arben Zeqiri ( gazetar, analist)

Atanas Petrovski (kamera)

Vllado Kërstevski ( montazhi)

Aleksandros Stamatiu ( fotografi)

Redaksia e gjuhës

Natasha Cvetkovska

m-r Gordana Aceska

Ueb mastering dhe administrata:

Petar Ordanoski (Infoprojekt)

Filip Petrovski

Administratë:

Sonja Eftovska, drejtore e financave

KONTAKTI

Civil – Qendra Për Liri

Adresa: Maksim Gorki 31/1, 1000 Shkup
E-mail: [email protected]
Telephone: +389 (0)2 52 09 176

This post is also available in: MacedonianEnglish