Në Ditën e Evropës, CIVILi bën thirrje për mbrojtje, avancim dhe promovim të vlerave evropiane

CIVILi ua uron Ditën e Evropës të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të Evropës.

Më 9 Maj kremtohen vlerat evropiane, të cilat janë baza e Bashkimit Evropiane. Respektimi i dinjitetit njerëzor dhe të drejtave të njeriut, liria, demokracia, barazia dhe sundimi i drejtësisë janë vlerat fundamentale të Bashkimit Evropian, ndaj të cilave janë të detyruara të gjitha vendet anëtare të aleancës më dinamike dhe më progresive në botë.

Si organizatë për të drejtat dhe liritë e njeriut, CIVILi për dy dekada angazhohet për respektimin e të drejtave dhe barazive të njeriut, lirinë, drejtësinë, barazinë dhe sundimin e drejtësisë, të cilat janë pjese edhe të vlerave evropiane, si dhe ato njerëzore.

Ditën e Evropës, 9 Majin, e shënojmë në rrethana tejet të rënda dhe të ndërlikuara. Pandemia e korona virusit, kriza ekonomike dhe recesioni, rritja e radikalizmit, ksenofobia dhe tendencat autoritare në më tepër vende në Evropë e shënojnë këtë periudhë.

CIVILi e thekson rëndësinë e vlerave evropiane dhe u bën thirrje të gjithë individëve, bashkësive, institucioneve dhe organizatave politike dhe civile në të gjitha nivelet në vend dhe Evropë, ti dyfishojnë orvatjet për mbrojtje, avancim dhe promovim të këtyre vlerave, në çdo vend dhe në çdo kohë.

Anëtarësia në BE ishte, dhe do të mbetet një nga qëllimet më të larta kombëtare dhe interesi strategjik i Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga themelimi, deri sot. Jetojmë në një periudhë të sfidave, kur me pranimin dhe kultivimin e vlerave evropiane, secili nga ne mund të jep kontribut të çmuar ndaj BE dhe përmirësimit të jetës së të gjithë qytetarëve në vendin tonë, si dhe në Evropë.

Qytetarët e Maqedonisë kanë mundësi të jashtëzakonshme të japin kontributin e tyre që vendi ynë të jetë prirës dhe shembull evropian për respektimin e vlerave evropiane dhe në këtë mënyrë ta përmirësojnë cilësinë e jetës në këtë periudhë, të rëndë për tërë botën.

This post is also available in: MacedonianEnglish