Deskoska: Fillojmë bisedime të reja për ndryshime në Kodin Zgjedhor

Ministria për drejtësi do t’i përtërijë bisedimet e grupit punues për ndryshime të Kodit zgjedhor, paralajmëroi ministrja për drejtësi Renata Deskoska në Konferencën për reforma zgjedhore “Perspektivat e zgjedhjeve në Maqedoni.

 

“Ishte përgatitur një plan projekt në të cilin i implementuam rekomandimet e OSBE/ODIHR, por nuk i kishim përgjigjet e partive politike. Pavarësisht, do të fillojmë bisedime të reja. Teksti i ri i ligjit do t’i përfshijë edhe pyetjet aktuale, siç janë listat e hapura dhe modeli i ri zgjedhor, ndërsa MP do të jetë ndërmjetësues në procesin”, deklaroi Deskoska.

Ajo theksoi se Ministria e drejtësisë nuk do të përmbajë asnjë reformë për të cilën nuk do të ketë konsensus nga partitë politike.