Vullnet Mahmuti, aktivist: Civili ma ktheu besimin – megjithatë ekziston dikush që kujdeset për drejtësinë e qytetarit të rëndomtë

Vullnet Mahmuti, aktivist qytetar në foltoren e Festivalit të Lirisë për të drejtat e njeriut foli për përvojën e tij dhe aktivizmin në CIVIL.

"CIVIL, çfarë mund të them për CIVIL, është më shumë sesa thjesht një organizatë, më shumë se një punë. Lirisht mund të them që CIVIL është si një familje. Mund të them që jam krenar që jam pjesë e CIVIL, dhe gjatë angazhimit tim, ajo ka qenë shtëpia ime e dytë dhe akoma është. Pavarësisht moshës sime CIVIL më pranoi ashtu siç isha, fillimi im ishte argëtues, me Karvanin e Lirisë. Me gjithë detyrat, ne ende kishim hapësirë ​​për të shijuar koncerte në të gjithë vendin.

Unë isha i ri, por u zhgënjeva nga gjithçka që po ndodhte në vend, duke menduar se askush nuk kujdesej për njerëzit e zakonshëm dhe se ata kurrë nuk do të merrnin të drejtën e të folurit dhe se askush nuk do të dëgjonte ... Me CIVILi u kthye besimi im. Kuptova që çdo qytetar ka të drejtën dhe vendin të shprehë mendimin e tij dhe se CIVILi ka dyer të hapura për të gjithë… Në CIVIL kam mësuar shumë, kam mësuar t’i shikoj gjërat ndryshe, mësova se dikush po lufton për të drejtat e qytetarit të zakonshëm dhe se të gjithë janë të zakonshëm. dikush mund të jetë një hero i një tregimi, veçanërisht me seminare dhe punëtori të  Objektivit Qytetar.

Të drejtat dhe liritë e njeriut - kriteret themelore që pasqyrojnë rolin e burrit dhe qytetarit në një shoqëri. Në të njëjtën kohë, ato janë një tregues i vërtetë i karakterit të qeverisë. Sa më të përparuar të jenë, aq më i ngushtë është aftësia e qeverisë për të abuzuar me të drejtat dhe liritë e njeriut.

Republika e Maqedonisë së  Veriut, që nga viti 1997, ka pranuar juridiksionin e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg, Francë.

Të drejtat e njeriut konsiderohen të shkelura në disa shembuj vijues:

Mosnjohja e racës ose e grupit etnik

Nëse gratë nuk trajtohen si të barabarta me burrat

Nëse grupet fetare nuk trajtohen si të barabartë

Dënimi me vdekje

Nëse një person shitet ose trajtohet si shërbëtor

Shuarja e ujit kur nuk paguan një faturë specifike

Mungesa e shkollimit falas

Ndëshkimi i një personi pa një gjykim të drejtë

Nuk ka të drejtë vote ose përfaqësim politik

Këto të drejta të njeriut janë shkelur dhe janë shkelur por çështja është se sa ne do të pranojmë ne si qytetarë dhe a do të luftojmë që ajo të mos ndodhë…

Politikanët, ne e dimë se sa shumë interesohen për ne, por nëse nuk jemi aq të zëshëm sa ata të dëgjojnë gjendjen tonë, atëherë ne nuk mund t'i bëjmë ata aq fajtorë.

Është turp të thuash, por shumë nga qytetarët e këtij vendi nuk kanë as kushte themelore të jetesës, pasi nuk kanë ujë të pijshëm ose furnizim me ujë ... dhe ata nuk kanë një sistem kanalizimi. Si mund ta lejojë një politikan këtë, të shkelë të drejtat themelore të njeriut ... kështu që pa turp kur ka zgjedhje ata gjithmonë premtojnë të rregullojnë ujin dhe kanalizimet dhe më pas sherifët lokalë nga të njëjtat

parti të këtyre gënjeshtarëve vijnë në mënyra të ndryshme për të bind qytetarët se ata duhet të votojnë për një parti të veçantë ... është qesharake, por me miell dhe vaj ata përpiqen të blejnë votat e qytetarëve të lirë ... ne kemi parë deri më tani një tjetër mundësi për të siguruar vota: kërcënime për të pushuar nga puna ose privuar nga të drejtat e tyre. në sociale ndihmë ...

Pra, le të jemi realistë, nuk ka shkelje të të drejtave të njeriut në këtë vend, këtu qytetarët e zakonshëm mund të jetojnë si të gjinden... " tha Vullnet Mahmuti.

Përpunimi i tekstit: Biljana Jordanovska

Kamera: Atanas Petrovski

Montazhi: Arian Mehmeti

Fotografia: Kirill Mihaillov