Deralla: Është obligimi yni të jemi mbrojtës të drejtave të njeriut për të gjithë barabartë

Festivali i Lirisë, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut dhe 20 vite  CIVIL, i ofroi audiencës një program dinamik, të pasur, aktivist, me qëllim të inkurajimit të luftës për të drejtat dhe liritë e njeriut për të vazhduar me zë të lartë dhe pa kompromis.

"Në Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut, ne, CIVILi, bashkohemi me të gjithë aktivistët dhe aktivistët për të festuar luftën për të drejtat dhe liritë e njeriut në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në mbarë botën. Vendi ynë ende përballet me pasojat e një shteti të robëruar, plaçkitjen, dhunën strukturore dhe shkeljet sistematike të të drejtave dhe lirive të njeriut për të gjitha bazat gjatë sundimit autoritar, të qeverisur nga regjimi i qeverisë së mëparshme.

Prandaj, roli i aktivistëve për të drejtat e njeriut është jashtëzakonisht i rëndësishëm, dhe më e rëndësishmja përfshirja e secilit individ në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut të çdo personi, grupi dhe komuniteti.

Të drejtat e njeriut nuk mbrohen vetëm me fjalë dhe parulla, raporte pa fund, tabela dhe grafikë.  Të drejtat dhe liritë e njeriut mbrohen në shtëpi, në familje, përmes mësimit dhe bisedës. Të drejtat e njeriut mbrohen në rrethinat e afërta, në rrugë, në lagje.

Lufta për të drejtat dhe liritë e njeriut zhvillohet në kopshte dhe klasa, në amfiteatër, mes kolegëve në punë, në sallat e fabrikës, ku njerëzit punojnë dhe jetojnë. Do ditë është një sfidë për secilin prej nesh. Edukimi dhe biseda e ndershme mes njerëzve, kërkesat me zë të lartë dhe angazhimi qytetar janë vetëm hapi i parë në luftën kundër urrejtjes dhe diskriminimit, përçarjeve dhe dhunës, lufta kundër korrupsionit dhe abuzimit, lufta kundër propagandës së zezë, lajme të rreme dhe dezinformata - është detyra e çdo prindi, mësues, gazetar, zyrtar, qytetar ose qytetar, çdo ditë, në çdo vend.

Kur situatat pritet të zgjidhen nga dikush tjetër, kur policia ose prokurorët pritet të mbrojnë të drejtat e njeriut, kjo do të thotë që shumë më parë kanë dështuar në përmbushjen e detyrave të tyre ose kanë qenë vetë pjesë e një shkeljeje të të drejtave dhe lirive të njeriut të të tjerëve. Dhe heshtja është bashkëpunim në shkeljen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Prandaj, secili prej nesh ka të drejtën, por edhe detyrimin, që të mbrojë  të drejtat e njeriut në mënyrë të barabartë.

Gëzuar 10 Dhjetori, Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut ", tha Xhabir Deralla, presidenti  i CIVIL it, në emër të tij dhe në emër të organizatës e cila  20 vite promovon dhe lufton për të drejtat dhe liritë e njeriut.

B.J.

Kamera: Atanas Petrovski

Montazhi: Arian Mehmeti

Foto: Kirill Mihaillov