Video magazinë politike - Sken: Transparencë dhe përgegjësi

CIVIL i është një organizatë plotësisht e hapur dhe është gjithmonë e gatshme të mbrojë të drejtat e njeriut dhe të luftojë pa kompromis kundër korrupsionit, gjuhës së urrejtjes dhe lajmeve të rreme. CIVIL është një organizatë që nuk devijon nga kërkesa për zbatim transparent dhe të përgjegjshëm të proceseve politike nga autoritetet kompetente në nivel lokal dhe kombëtar.

Kjo është arsyeja pse CIVILi  organizoi edhe një seminar për transparencën dhe përgjegjshmërinë në proceset politike, por gjithashtu i ka ndjekur  në nivel lokal dhe qendror. Nga njëra anë, Branimir Jovanoviq, ekspert i financave dhe aktivist qytetar, dhe Biljana Ivanovska, Kryetare e KSHP-së, për përgjegjshmërinë dhe transparencën, kundër politikave të këqija, proceseve dhe korrupsionit, nga ana tjetër, kryetarët e komunave dhe sfidat e tyre në qeverinë lokale dhe të palëve të treta dhe hapja dhe transparenca si një mënyrë për të zbatuar reformat dhe përgjegjshmërinë ndaj qytetarëve është objekt i këtij edicioni të video magazinës politike - SKEN.

Biljana Jordanovska

 

në bashkëpunim me Maja Ivanovska, Angela Petrovska, Atanas Petrovski, Arian Mehmeti, Dehran Muratov dhe Xhabir Deralla