DAP e mbyllur nga DAP

Drejtoria për të ardhura publike në Manastir u shpërngul në zyra të reja. Ndërkohë, vetë i plombuan dyert e tyre.

DAP e mbyllur nga DAP

TagsDAP