Verzioni post-modern i “Paratë janë vrasëse”

Regjistrimi i gazetarëve qytetarë Ana Gjeorgjieva nga Vallandova, dhe Leonid Ballamov dhe Simeon Tomov nga Gjevgjelia, pjesëmarrës në seminarin “Objektivi qytetar” 2.0, i mbajtur gjatë vikendit të kaluar, në organizim të CIVIL-Qendrës për Liri: bisedë me qytetare nga Strumica, në temën – shpërngulja e të rinjve dhe arsyet për largimin e tyre nga vendi.

This post is also available in: Macedonian