Seminar për politika transparente dhe përgjegjëse në Gostivar

CIVILi po hyn në vitin e ri 2020 me ritmin e zakonshëm, me intensiviet marramendës të aktiviteteve. Në fillim të vitit, në mesin e shumë aktiviteteve, gjithmonë i ndajmë seminare interesante kushtuar proceseve politike transparente dhe të përgjegjshme që inkurajojnë aktivizmin, pjesëmarrjen e qytetarëve dhe gazetarinë qytetare. Seminaret e CIVILit, të cilat janë pjesë e projektit Objektivi qytetar, ofrojnë një mundësi për qytetarët të njihen me bazat e të drejtave të njeriut, si dhe të fitojnë aftësi në monitorimin dhe raportimin. Duke marrë pjesë aktive dhe duke përmirësuar aftësitë, të gjithë mund të kontribuojnë në transparencë dhe përgjegjshmëri në proceset politike.

Seminari i parë i vitit 2020 do të mbahet më 25 janar në Gostivar, dhe qytetarët e rajonit të planifikimit Pollog do të kenë të drejtë të marrin pjesë.

Aplikim për pjesëmarrje në seminarin rajonal “Objektivi Qytetar” në Gostivar

Seminaret e CIVILit janë një mundësi e shkëlqyeshme për të vendosur bashkëpunim me CIVILin, dhe në vazhdën e procesit zgjedhor, ato janë faza më e rëndësishme për t’u bërë pjesë e ekipeve monitoruese të organizatës.

CIVILi, si të gjitha proceset e mëparshme zgjedhore nga viti 2008 e tutje, do të monitorojë zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të planifikuara për 12 prill. Nëse dëshironi të bëheni kandidat për ekipin monitorues, gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni formularin e aplikimit për një nga seminaret që CIVILi do të organizojë në periudhën e ardhshme. Seminari i parë i vitit 2020 do të mbahet më 25 janar në Gostivar, dhe qytetarët e rajonit të planifikimit Pollog do të kenë të drejtë të marrin pjesë.

 

Aplikim për pjesëmarrje në seminarin rajonal “Objektivi Qytetar” në Gostivar

 

Në një kohë trazirash politike, me protesta, gjuhë të urrejtjes, gazetarë qytetarë dhe gjithnjë e më shumë ata mund të kontribuojnë në ruajtjen e paqes dhe forcimin e proceseve demokratike në të gjithë vendin.

Siç thonë CIVILët:

Gazetaret dhe gazetarët qytetarë janë bartës të gazetarisë që raportojnë pa frikë dhe pa shërbime.

CIVILi fton të gjithë qytetarët dhe qytetarët, si dhe pjesëmarrësit e tyre aktual dhe bashkëpunëtorët e seminareve të gazetarisë qytetare, si dhe të gjithë të interesuarit për të monitoruar procesin zgjedhor për të fotografuar, regjistruar dhe regjistruar.

Ndryshimi është në duart tuaja! – thonë nga CIVILi.

Përmes gazetarisë qytetare, qytetarët dhe qytetarët kanë mundësinë që të jenë kontrolluesit e punës së zyrtarëve dhe institucioneve shtetërore dhe vendore dhe t’i bëjnë presion që ata të veprojnë në mënyrë transparente, të përgjegjshme.

CIVILi, si të gjitha proceset e mëparshme zgjedhore nga viti 2008 e tutje, do të monitorojë zhvillimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të planifikuara për 12 prill. Nëse dëshironi të bëheni kandidat për ekipin monitorues, gjithçka që duhet të bëni është të plotësoni formularin e aplikimit për një nga seminaret që CIVILi do të organizojë në periudhën e ardhshme.

 

Ekipi i Civilit për komunikime