CIVIL: Ndal për gjuhën e urrejtjes dhe lajmet e rrejshme!

CIVILi, si  organizatë për të drejtat dhe liritë e njeriut,  reagon  ashpër ndaj intensitetit në rritje të lajmeve të rreme dhe gjuhës së urrejtjes në media dhe rrjetet sociale.

Ne kemi më shumë se arsye të mjaftueshme për të argumentuar se intensifikimi i transmetimit të lajmeve të rrejshme dhe gjuhës së urrejtjes është pasojë e veprimeve shkatërruese të strukturave të caktuara politike në vend. Ne kërkojmë që partitë politike t'i japin fund këtij stili të komunikimit publik dhe të ndryshojnë mënyrën se si ata kryejnë fushata politike.

Gjatë monitorimit të vazhdueshëm të proceseve politike dhe ngjarjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, CIVILi vëren se disa subjekte politike dhe media nën kontrollin e tyre as nuk shfaqin një kulturë minimale politike dhe as tregojnë një qëllim për të zhvilluar një konkurs të drejtë dhe të justifikuar politik. Përkundrazi, ekziston një tendencë për të shfrytëzuar çdo mundësi, përfshirë fundjavat dhe pushimet, për të derdhur lumenj urrejtje dhe gënjeshtra në komunikimin publik, në mënyrë që të arrihet avantazh politik në kontekst zgjedhor ose në ndonjë kontekst tjetër.

Është plotësisht e papranueshme dhe meriton çdo dënim! CIVILi gjithashtu nxit institucionet përkatëse të jenë më të fuqishëm dhe më proaktiv në monitorimin dhe sanksionimin ligjor të propagandës së zezë, lajme të rreme dhe gjuhës së urrejtjes. CIVILi  kërkon nga institucionet të mbrojnë si autoret dhe autorët e analizave, kolumnave, artikujve informues dhe hulumtimeve në media dhe OJQ. Edhe ata kanë të drejtë mbrojtjeje! Më tej, CIVILi i bën thirrje publikut, të gjithë qytetareve dhe qytetarëve,  të ndjekin me kujdes dhe kritikë mediat dhe mediat zëdhënëse të  partive politike.

Çdo përmbajtje manipuluese dhe burimi i përmbajtjes së tillë duhet të refuzohet me vendosmëri dhe haptazi, dhe të mos shumëzohet. Komentet për një përmbajtje të tillë janë të tepërta, dhe veçanërisht gjuha e urrejtjes në përgjigje të përmbajtjes së tillë vetëm përkeqëson tensionet dhe uljen e nivelit. Njëkohësisht, organizata kujton edhe një herë se qytetarët kanë mundësinë të përfshihen në luftën kundër fenomeneve devijante në komunikimin publik. Në uebfaqen  Objektivi Qytetar ekziston një pjesë e veçantë- Paraqit- ku mund të raportoni lajme të rreme ose gjuhë të urrejtjes. Pretendimet për korrupsion, si dhe të drejtat dhe liritë e njeriut nga të gjitha llojet, janë përfshirë në të njëjtin seksion. Shpesh ndodh të ketë  më tepër elemente, kështu që ata që duan të përfshihen në monitorim nuk janë të sigurt se në cilën kategori duhet të raportojnë rastin."Me rëndësi është  të paraqitni, të merrni pjesë, për klasifikimet dhe analizat ka kush kujdeset" - shpjegojnë nga CIVILi.

Pjesëmarrja e qytetarëve në luftën kundër fenomeneve dhe praktikave që kërcënojnë demokracinë dhe sundimin e ligjit janë thelbësore!

Ekipi i CIVILit për komunikime