Nuredini: Një njësi zgjedhore, lista të hapura pa asnjë prag

Duke e mbështetur iniciativën për ndryshim të modelit zgjedhor, Azbi Nuredini nga “Iniciativa për të drejtat e njeriut”, foli për dhunën zgjedhore, duke e ilustruar edhe me shembull nga përvoja personale në cikle zgjedhore.

 

Ai kërkoi ndryshime në trupat zgjedhorë të cilët duhet ta garantojnë, mes tjerash, edhe qetësinë në procesin zgjedhor.