Derkoski: Zgjedhjet nuk paraqesin “klaster” për përhapje të virusit

Zgjedhjet e parakohshme të 2020 mbaruan në mënyrë të mirë pavarësisht sfidave të cilat i kishim të gjithë gjatë organizimit, raporti përfundimtar i OSBE, të cilin e pranuam para disa ditësh, e tregon këtë. Organizimi nga ana e institucioneve ishte i shkëlqyer në tre ditët, kaloi mirë dhe natyrisht me vërejtjen për shpalljen e rezultateve , gjegjësisht, hakimin e faqes së KSHZ. Pavarësisht nga sfidat e pandemisë, këto zgjedhje i organizuam mirë, tha Oliver Derkoski, kryetari i KSHZ në panelin e CIVILit “Reforma Zgjedhore: Dëshirat përballë realitetit”, në suazat e Festivalit të Lirisë.

Derkoski theksoi de zgjedhjet e parakohshme lokale në Shtip dhe Pllasnicë, me përvojën paraprake nga vera e kaluar, tani më lehtë do ti organizojnë dhe se do të kenë mbështetje nga komisionet lokale zgjedhore.

“Zgjedhjet në verë, përkundër frikës, treguan se zgjedhjet nuk janë një tufë për përhapjen e virusit, qendrat e votimit ishin të mbrojtura, të gjitha masat u morën, natyrisht kishte votues të paskrupullt, por në një organizim të tillë është normale sipas mentalitetit të qytetarëve tanë.

Në Shtip dhe Pllasnicë kemi një gjendje të përkeqësuar shëndetësore, por ne kemi marrë të gjitha masat e mundshme mbrojtëse që të mos bëhemi shkak për rritjen e numrit të pacientëve.

Ndryshimet që u bënë para zgjedhjeve, nuk duhet të bëhen ashtu, ne theksojmë vazhdimisht se, ato nuk i kontribuan organizimit në proces dhe ndryshuan mentalitetin e qytetarëve, ne duhet të bëjmë një zgjidhje ligjore për zgjedhjet e ardhshme të cilat i kemi.

Unë nxis të ndryshojë praktikën e ndryshimit të Kodit Zgjedhor shpesh dhe në 5 me 12, për t’u dhënë autoriteteve zgjedhore të drejtën për të organizuar procesin.

“Dobësia jonë më e madhe është besimi tek institucionet dhe ne duhet të forcojmë kapacitetin e tyre dhe një kod të qartë të mirë zgjedhor që nuk do të hapë dilema në organizimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve,” tha Derkoski.

This post is also available in: Macedonian