Ristov: Gazetaria qytetare i kundërshton lajmet e rrejshme

“Përvoja ime me Civilin është pozitive. Si organizatë realisht i publikon të gjitha gjërat të cilat tjerët nuk duan ti publikojnë. Gazetaria qytetare bazohet në fakte përmes video artikujve, fotografive, çdo herë me argumentim. Ekzistimi i gazetarisë qytetare, posaçërisht në nivel lokal, kontribuon mjaftë duke marrë parasysh se ka vetëm dy portale lokale në Veles, të cilat nuk munden ti përfshijnë të gjitha temat në qytet”, deklaroi gazetari qytetar Dejan Ristov nga Velesi, duke folur për këndvështrimin e tij mbi gazetarinë qytetare dhe përvojën me Civilin.

“Vetë gazetaria qytetare mund të ndihmojë shumë në pjesën e sundimit të mirë përmes monitorimit të shpenzimit të parave publike. Nga njëra anë komunat janë llogaridhënëse dhe transparente, ndërsa nga ana tjetër, qytetarët pranojnë informata që i prekin”, deklaroi Ristov.

Gazetaria qytetare, sipas tij, në masë të madhe u kundërshton lajmeve të rrejshme duke e marrë parasysh se në të kaluarën kanë përfshirë hapësirë të madhe në informimin mediatik, dhe ende nuk janë çrrënjosur.

“Në gazetarinë qytetare nuk ekziston senzacionalizëm, por fakte të argumentuara me video ose fotografi, përkundër titujve senzacionaliste dhe lajmeve të rrejshme nën ato”, theksoi Ristov.

Biljana Jordanovska
Kamera: Atanas Petrovski
Montazhi: Arian Mehmeti

This post is also available in: MacedonianEnglish