Deralla: Një ligj që ndryshon shumë herë nuk mund të jetë ligj i mirë, të përgatitet një ligj plotësisht i ri, nga zero!

Politika dhe sistemi maqedonas për momentin nuk ka kapacitet, dhe mund të ketë mungesë të vullnetit politik dhe ne duhet të kthehemi te rrënjët dhe unë dua të ndaj një statistikë të CIVILit, e cila është nga 4 vitet e kaluara, në një nga faqet tona ka më pak se 40 mijë përmbajtje mediatike dhe ajo që më ndaloi të përgatitem për këtë konferencë është se 6,200 e më tepër  përmbajtje u kushtohen zgjedhjeve në formë të raporteve, analizave, kolumnave, etj., tha Xhabir Deralla në panelin e diskutimit të CIVILit ” “Reforma Zgjedhore: Dëshirat përballë Realitetit”.

“Vetëm për kontributin në sferën mediatike të CIVILit  mund të tregojë për faktin se gjatë gjithë kohës jemi diku në pikat themelore, ne jemi gjithmonë diku në fillim dhe nuk ka asnjë mënyrë për të shkuar më tej.

Derkoski një herë tha, ai lokalizoi të gjitha problemet që CIVIL i ka theksuar publikut në vitet e fundit. CIVILi është një organizatë joqeveritare, por është e çuditshme që një president i KSHZ nuk arriti kurrë që vërejtjet  kryesore të  të organizatës dëgjoheshin në një kontekst politik dhe sistematik. .

Vetëm në CIVIL Media ka 131 përmbajtje që përmbajnë rekomandime, dhe unë do të deklaroj me keqardhje se si në rastin e Derkoskit, shumë pak ka arritur te institucionet, por ka arritur te publiku, te shumë OJQ, figura publike.

CIVILi vetëm gjatë 4 viteve të  kaluara, nga 12 prej të cilave vëzhgojmë,  ka 131 përmbajtje mediatike me mbi 100 aspekte të ndryshme, mendime të ekspertëve, ne kemi rekomandime serioze të përpunuara për modelin zgjedhor dhe  Kodin zgjedhor

Një ligj që ndryshohet 30 herë nuk mund të jetë një ligj i mirë, ne i kërkuam Parlamentit, Qeverisë të punojë shpejt në një Kod të ri zgjedhor plotësisht nga e para.

Administrata zgjedhore shpesh është një problem serioz, përkundër punës së palodhur dhe natyrisht financimit të partive politike, financimit të mediave dhe korrupsionit politik, për të cilin është punuar shumë pak, veçanërisht në procesin zgjedhor.

Ajo që është e rëndësishme për ne në këtë fushë, është që megjithëse ekziston një dobësi, një njësi zgjedhore për vendin tonë është e mjaftueshme, reformat e KSHZ-siç kanë përpunuar ekspertët e KSHZs  dhe bashkëpunëtorët tonë, të paraqitura në institucionet përkatëse dhe duhet të bëhen sa më shpejtë të jetë e mundur.

Korrupsioni politik dhe financimi i partive politike dhe i fushatave është një nga problemet më serioze që ka shoqëria maqedonase, zgjedhjet janë fillimi dhe mbarimi i çdo transformimi të mundshëm në shoqëri, pa marrë parasysh kush vjen në pushtet pas zgjedhjeve, është e rëndësishme të dini se sistemi duhet të funksionojë.

Ne kemi një situatë ku i gjithë sistemi është i mbërthyer në politikë, ne jemi akoma në nivele themelore dhe të tilla siç janë  mundësitë,  nuk mund të ëndërrojmë për trillime shkencore se si duhet të duket sistemi ynë zgjedhor,” tha Deralla.

This post is also available in: Macedonian