Nikollovska: Si për herë të parë, kemi rezultate të mira në monitorimin e drejtpërdrejtë të zgjedhjeve nga terreni

“Çdo risi në praktikën e detyrave është e mirëseardhur, këtë vit u përpoqëm të vendosnim monitorim të drejtpërdrejtë, dhe ideja ishte mjaft e mirë dhe sipas situatës me Covid-19 kishim punonjës që ishin pozitivë, lëvizshmëria jonë ishte e kufizuar, nuk ishim në gjendje të ishim në terren aq sa kemi dashur, por për herë të parë rezultatet janë të mira, ato frymëzojnë shpresë se me një organizim më të mirë mund të kemi rezultate më të mira “, tha Katica Nikollovska, anëtare e KSHPK, në panelin e diskutimit” Reformat Zgjedhore: Dëshirat përballë realitetit”.

“Ne kemi planifikuar të punësojmë 20 persona, por nuk kemi pasur kandidatë dhe kemi pasur 17 nga përzgjedhja që ishin vendosur në 6 zona elektorale, për të parë reklamat e partive politike, tubimet, takimet që u mbajtën, programet reklamuese që ata ndanë, për të na dhënë një shumë të paratë e shpenzuara, por kryesisht për shkak të sfondit të këtyre fondeve.

Duke marrë parasysh që për shkak të covid-19 na kufizoi me fonde, ne nuk kemi një numër të madh të të punësuarve që e dinë punën e partive politike për financimin e tyre, kemi vepruar në përputhje me kompetencat tona, kemi afruar llogaritë e transaksioneve ku ata mbledhin të ardhura, kemi pasur informacion nga ku mblidhen dhe në çfarë shumash.

Ndryshimet e fundit, megjithatë, bënë keqkuptime, përveç fondeve nga donacionet, financimi u lejua, ata gjithashtu mund të përdorin fonde nga financat e rregullta të partive politike. Në këtë mënyrë një person mund të paguajë një shumë të caktuar, por është e vështirë nëse ai person është në gjendje të kualifikojë ato fonde.

Ka mbetur dhe është rritur numri i pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore për disa raporte të shkurtra mbi marrjen e të ardhurave financiare, pa siguruar modele që do të lehtësojnë punën e tyre, ka pasur një ndërthurje të përgjegjësive dhe mënyrave të raportimit.

Mënyra se si u implementuan dhe që rezultojnë nga ndryshimet do të jetë një sinjalistikë për atë që duhet bërë me ndryshimet e reja në kod, Ministria e Drejtësisë nuk na përfshiu në grupin e punës, nuk e di pse nuk jemi përfshirë, por shpresoj “do të gjendet një mënyrë për t’u përfshirë,” theksoi Nikollovska.

This post is also available in: Macedonian