CIVILi hap pozita për vëzhgues, afati i parë skadon të shtunën në mesditë, më 8 shkurt

CIVILi u bën thirrje të gjithë anëtarëve, mbështetësve dhe pjesëmarrësve në seminaret për gazetari qytetare, vëzhguesit në proceset zgjedhore  të kaluara, si dhe të gjithë qytetaret dhe qytetarët në moshë të aplikojnë për vëzhgues afatgjatë. ( QASJE NË APLIKIM)

Afati për paraqitje për vëzhgim afatgjatë është mjaft i shkurtë – aplikimet për vëzhgim afatgjatë duhet të arrijnë deri të shtunën, më 8 shkurt, ora 12 e mesditës. Vëzhguesit afatgjatë të zgjedhur  do t’u bashkangjiten  ekzistuesve më 11 shkurt, me trajnimin që do ta sigurojë CIVILi në Shkup.

Funksionarë dhe aktivistë të partive politik nuk kanë të drejtë për pjesëmarrje në këtë thirrje.

Thirrja për vëzhgues afat-shkurtë do të shpallet më 6 shkurt.

Përparësi në procesin për zgjedhje të vëzhguesve, si zakonisht, kanë anëtarët dhe mbështetësit e CIVILit, vëzhgues të mëparshëm, si dhe ata që kanë marrë pjesë në seminaret për gazetari qytetare.

Numri i vëzhguesve të ri që do të jenë të angazhuar në këtë fazë është (9) persona.

Nga ekipet për  monitorim në këto zgjedhje, për dy më të suksesshmit do të ofrohet angazhim në sferën e monitorimit të projektit “Evropa është shtëpia jonë” deri në fund të janarit të vitit 2021.

Për të gjithë kandidate(ë)t është me rëndësi të dihet se monitorimi i CIVILit nënkupton mobilitet, përkushtim dhe paanshmëri. Vëzhguesit afatgjatë janë aktivë së paku një javë pas zgjedhjeve.

Kandidatët që nuk do të zgjidhen për vëzhgim afatgjatë, do të kenë mundësi të mbeten në rrjetin e vëzhguesve  afat-shkurtë.

QASJE NË APLIKIM