KSHPK: Mënyra e tanishme e financimit të partive është e paqëndrueshme

“Ndryshimet ligjore, ngadalë, por sigurt, sjellin deri te financimi afatgjatë me mjete nga buxheti, ndërsa leverdi më të madhe kanë partitë më të mëdha”, thotë Katica Nikollovska nga KSHPK,  e cila tregoi disa shembuj për mundësi për abuzim me financat partiake, veçanërisht gjatë zgjedhjeve.

 

“Mbetet fakti se kjo mënyrë e financimit nga buxheti, nuk është i qëndrueshëm” tha Nikollovska. Ajo e shpjegoi mënyrën e ingerencave të KSHZ dhe Entit Shtetëror për Revizion në kontrollin e financimit të partive, dhe i theksoi mangësitë dhe pamundësinë për veprim të këtyre institucioneve.