“Të bashkuar për Maqedoni”: Me një njësi votuese çdo votë vlen njësoj

Partia “Të bashkuar për Maqedoni” është për largim nga modeli me 6 njësi zgjedhore, sepse me këtë model votat nuk kanë vlerë të barabartë, tha përfaqësuesi i partisë Gjorgji Stankovski, i cili paraqiti edhe simulim të rezultateve zgjedhore me model tjetër zgjedhor.