Училишен двор, или паркинг?!

Загрижени граѓани од oпштина Чаир фотографирале автомобили паркирани во дворот на основното училиште „Петар Здравковски – Пенко“.

„Да можат со возилата и во училиште ќе влезат“, додава една граѓанка.

Училишниот двор наместо да им служи на учениците, тоа служи за паркинг.