НИЕ СМЕ МЕДИУМИТЕ!

Во публикацијата „Ние сме медиумите!“ ЦИВИЛ објавува искуства, извештаи и извонредни текстови на автори кои пишуваат за слободата на изразувањето, за трансформацијата на медиумите, за македонските состојби, за историјата на граѓанското новинарство...

Публикацијата можете да ја преземете тука.

niesmemediumite

Ние сме медиумите

Во публикацијата „Ние сме медиумите!“ ЦИВИЛ објавува искуства, извештаи и извонредни текстови на автори кои пишуваат за слободата на изразувањето, за трансформацијата на медиумите, за македонските состојби, за историјата на граѓанското новинарство...

Публикацијата можете да ја преземете тука.

 

НИЕ СМЕ МЕДИУМИТЕ VOL.2

Граѓански објектив е проект за транспарентни и одговорни политички
процеси, преку поддршка и популаризација на граѓанското новинарство,
јакнење на јавната свест, граѓанско образование и активизам на
граѓанките и граѓаните за човекови права, слобода на изразување,
демократија и слободни избори.

СИМНЕТЕ ЈА ПУБЛИКАЦИЈАТА ТУКА

Ова е проект кој обезбедува обука и
можности за граѓаните да учествуваат, да набљудуваат и известуваат за
настани кои им се важни ним, нивните локални заедници и процесите на
локално и национално ниво. Овој проект прерасна во значајна алатка за
граѓаните да ги потсетуваат властите и функционерите за нивната обврска да
бидат транспарентни и одговорни.
Зад ЦИВИЛ се две успешни години на имплементација на проектот Граѓански
објектив. Извршена е обука на стотици активни граѓанки и граѓани од различни
профили и од сите заедници во земјата (преку 500 досега) за граѓанско
новинарство, човекови права, медиумска писменост, мониторинг, како и за
вештини за известување. Методологиите и пристапот, тестирани во проектот
„Граѓански објектив“, исто така, се инкорпорирани и во други проекти на
ЦИВИЛ.