(ВИДЕО) Извештај од долгорочниот изборен мониторинг на ЦИВИЛ, оценки на изборниот процес и на кампањата

Специјално издание на ИЗБОРЕН РАПОРТ #17