Thirrje për pjesëmarrje në seminarin e CIVILit për procese të përgjegjshme dhe transparente politike

Pas seminarit të parë të suksesshëm për procese transparente dhe të përgjegjshme politike që u mbajt në Shtip, CIVILi e paralajmëron seminarin e dytë rajonal për rajonin e Pellagonisë.

Seminari do tëmbahet më 19 tetor në Bibliotekën e qytetit “Borka Taleski” në Prilep, me fillim në ora 10.

Të drejtë për pjesëmarrje kanë aplikuesit nga komunat në rajonin e Pellagonisë: Manastir, Demir Hisar, Krivogashtani, Krushevë, Mogillë, Prilep, Novaci dhe Dollnen.

APLIKIMI PËR PJESËMARRJE

Pasi të konfirmohet aplikimi Juaj, ekipi i CIVILit do t’u kontaktojë për çështje logjistike dhe informata plotësuese.

Seminaret “Objektivi qytetar: Qytetare(ë)t marrin pjesë, vëzhgojnë dhe informojnë”, u kushtohen pjesëmarrjes qytetare, aktivizmit dhe gazetarisë qytetare me të cilat promovohen proceset transparente dhe të përgjegjshme politike që do të mbahen anembanë vendit.

Seminaret janë pjesë e projektit “Objektivi qytetar: Promovimi i proceseve transparente dhe të përgjegjshme politike, i financuar nga National Endowment for Democracy.