SKAN: Video magazinë politike: Gjuha e urrejtjes dhe (mos)ndëshkimi

Gjuha e urrejtjes gjendet kudo, duke nisur nga garat sportive, grafitet nëpër mure, transporti publik, rrjetet sociale, dhe duke mbaruar te fjalimet partiake.

Gjuha e urrejtjes paraqet termin që shënon shprehje qëllimi i së cilës është degradimi, shqetësimi ose shkaktimi i dhunës ose aktiviteteve në bazë të paragjykimeve kundër personave ose grupeve në bazë të racës, gjinisë, moshës, përkatësisë etnike, kombit, fesë, orientimit seksual, identitetit gjinor, handikapit, aftësisë gjuhësore, qëndrime morale ose politike, klasës sociale-ekonomike, profesionit ose dukjes (lartësia, pesha dhe ngjyra e flokëve), kapacitetit mental dhe çdo karakteristikë tjetër.

Arsyet për përhapjen e gjuhës së urrejtjes është shoqëria e politizuar dhe mosndëshkimi. Kush përhap gjuhë të urrejtjes – është tema e episodit të sotëm të Skenit.

Skanon: DEHRAN MURATOV

Kamera: Angella Petrovska, Arian Mehmeti, Atanas Petrovski

Montazhi: Arian Mehmeti