Punëtori për gazetari qytetare në Shkup

Në ambientet e Civilit dje u mbajt punëtori për gazetari qytetare.

Pjesëmarrësit e rinj kishin mundësinë të njihen me rolin e gazetarisë qytetare në shoqëri dhe se si përmes fotografisë ose video regjistrimit mund të informojnë për problemet me të cilat përballen në përditshmërinë e tyre.

Në punëtorinë ekipi i Civilit u dha mundësi për diskutim për temat të cilat i përfshin projekti “Objektivi qytetar”.

Përmes shembujve praktikë se si të shfrytëzohen përfitimet teknologjike të kohës moderne, u paraqitën edhe përvojat dhe sukseset e gazetarëve të deritanishëm qytetarë.

Gazetarët qytetarë e kanë në disponim ueb faqja clp.mk për tregimet e tyre si dhe Fejsbuk faqja Citizen Journalists Macedonia.

Punëtoritë janë pjesë e projektit Objektivi qytetar, i mbështetur nga National Endowment for Democracy.

This post is also available in: MacedonianEnglish