CIVILi e intensifikon monitorimin zgjedhor

CIVILi njofton se ka vendosur të intensifikojë monitorimin e zgjedhjeve nga sot. Disa nga vëzhguesit afatgjatë të cilët ishin çaktivizuar për shkak të shtyrjes së datës për shkak të krizës me koronavirusin gjithashtu do të riaktivizohen. Të gjithë së bashku, në strukturën e organizatës, do të pranojnë udhëzime plotësuese për monitorim të forcuar të procesit zgjedhor në vend.

Respektimi i të drejtës së votës së qytetarëve është prioritar  për CIVILin. Përqëndrimi  i monitorimit të CIVILit  është mbi  financimin politik dhe korrupsionin politik, si dhe lajmet e rrejshme, gjuhën e urrejtjes dhe propagandën e zezë. CIVILi monitoron gjithashtu partitë politike, mediat dhe institucionet.

Me rëndësi të madhe për monitorimin e CIVILit në përgjithësi, si dhe për monitorimin e zgjedhjeve, janë aplikimet që vijnë nga qytetarët e të gjithë vendit. Bollëku i adresave të organizatës është vetëm një tregues se Organizata gëzon besim të madh te njerëzit.

Edhe para deklarimit  të partive politike, CIVILi ka deklaruar se zgjedhjet e parakohshme parlamentare duhet të mbahen sa më shpejt që të jetë e mundur, d.m.th që procesi zgjedhor duhet të vazhdojë menjëherë pasi të ngrihet gjendja e jashtëzakonshme në vend, sipas deklaratave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që procesi ka ngecur. 24 ditë para ditës së votimit.

Ekipi CIVIL it është duke punuar tashmë në miratimin e më tepër inovacioneve metodologjike të përshtatshme për nevojën për mbrojtje  kundër përhapjes së koronavirusit.

CIVILi njofton se ka vendosur të intensifikojë monitorimin e zgjedhjeve nga sot. Disa nga vëzhguesit afatgjatë të cilët ishin çaktivizuar për shkak të shtyrjes së datës për shkak të krizës me koronavirusin gjithashtu do të riaktivizohen.

Listës me  14 kategori  të parregullsive zgjedhore, CIVILi sot ia  shton të ashtuquajturën  "Kategoria Korona" e cila përfshin raste të mospërputhjes me masat e mbrojtjes së koronavirusit gjatë procesit zgjedhor.

CIVILi filloi monitorimin, me intensitet të ndryshëm, që nga momenti kur u mor vendimi për zgjedhje të parakohshme parlamentare në  takimin  e liderëve  më 20 tetor 2019. Sipas metodologjisë për monitorim afatgjatë të ngjarjeve politike dhe proceseve në kontekstin zgjedhor, CIVILi mbeti aktiv në terren gjatë krizës së koronavirusit. Sidoqoftë, monitorimi i CIVILit  ishte me intensitet të zvogëluar dhe me respektimin maksimal të masave dhe rekomandimeve të qeverisë për mbrojtje kundër përhapjes së koronavirusit.

CIVILi njofton se ka vendosur të intensifikojë monitorimin e zgjedhjeve nga sot. Njëkohësisht, do të kontaktohen të gjithë kandidatët për vëzhgues afat -shkurtë, që ta rikonfirmojnë pjesëmarrjen e tyre në monitorimin e Civilit për ditën e votimeve, kurdo që të ndodh. Vëzhguesit do të jenë të informuar për protokollet e reja dhe për mënyrën e re të trajnimit që do të zbatohet gjatë periudhës së ardhshme, menjëherë pas përcaktimit të datës për zgjedhje.

CIVILi  ka siguruar fonde për 220 vëzhgues, 24 prej të cilëve janë afatgjatë, por Organizata po punon për rritjen e  numrit të  vëzhguesve afatgjatë dhe afatshkurtër.

CIVILi, si  organizatë për të drejtat dhe liritë e njeriut (e themeluar në vitin 1999), ka kryer monitorimin zgjedhor që nga viti 2008, sipas një metodologjie specifike dhe unike që po evoluon vazhdimisht sipas nevojave dhe ndryshimeve në proceset socio-politike.

CIVILi njofton se ka vendosur të intensifikojë monitorimin e zgjedhjeve nga sot. Disa nga vëzhguesit afatgjatë të cilët ishin çaktivizuar për shkak të shtyrjes së datës për shkak të krizës me koronavirusin gjithashtu do të riaktivizohen. Ekipi CIVIL it është duke punuar tashmë në miratimin e më tepër inovacioneve metodologjike të përshtatshme për nevojën për mbrojtje  kundër përhapjes së koronavirusit.

CIVILi filloi monitorimin, me intensitet të ndryshëm, që nga momenti kur u mor vendimi për zgjedhje të parakohshme parlamentare në  takimin  e liderëve  më 20 tetor 2019. Sipas metodologjisë për monitorim afatgjatë të ngjarjeve politike dhe proceseve në kontekstin zgjedhor, CIVILi mbeti aktiv në terren gjatë krizës së koronavirusit. Sidoqoftë, monitorimi i CIVILit  ishte me intensitet të zvogëluar dhe me respektimin maksimal të masave dhe rekomandimeve të qeverisë për mbrojtje kundër përhapjes së koronavirusit.

CIVILi  ka siguruar fonde për 220 vëzhgues, 24 prej të cilëve janë afatgjatë, por Organizata po punon për rritjen e  numrit të  vëzhguesve afatgjatë dhe afatshkurtër. CIVILi, si  organizatë për të drejtat dhe liritë e njeriut (e themeluar në vitin 1999), ka kryer monitorimin zgjedhor që nga viti 2008, sipas një metodologjie specifike dhe unike që po evoluon vazhdimisht sipas nevojave dhe ndryshimeve në proceset socio-politike.