Cilat mësime (nuk) i mësuam? CIVILi do të prezantojë nesër analizën e zgjedhjeve lokale

Rezultatet e monitorimit zgjedhor të CIVIL-it, në të cilin morën pjesë mbi 330 persona, duke i përfshirë ekspertët dhe ekipet koordinuese të organizatës, do të prezantohen në ngjarjen publike “Zgjedhjet Lokale 2021: Mësime të mësuara”, nesër, më 23 dhjetor në hotelin Park Residence, (prapa stadiumit të futbollit), me fillim nga ora 12:00.

Raporti përfundimtar, analiza dhe rekomandimet që dalin nga monitorimi zgjedhor i CIVIL-it do të publikohen në botimin “Zgjedhjet Lokale 2021: Mësime të mësuara ” i cili pas ngjarjes publike do të publikohet online në platformën mediatike të CIVIL-it. 300 kopje të botimit do të jenë në dispozicion në gjuhën maqedonase, shqipe dhe angleze. Në përgatitjen e botimit merr pjesë i gjithë ekipi i CIVIL-it dhe Redaksia e CIVIL Media, si dhe një rreth i gjerë bashkëpunëtorësh dhe bashkëpunëtorësh të organizatës.

Gjithashtu, CIVILi do të publikojë edhe tre publikime tjera që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor, rekomandimet për reformën e sistemit zgjedhor, financimin politik, fushatat dhe mediat, si dhe aspekte tjera të rëndësishme në këtë fushë.

Prezantimi do të transmetohet drejtpërdrejt në faqen e Facebook dhe kanalin CIVIL në YouTube.

Në ngjarjen publike janë të ftuar përfaqësues të partive politike, institucioneve, organizatave të shoqërisë civile, komunitetit ndërkombëtar dhe mediave.

Sipas programit, prezantimi do të zgjasë rreth 30 minuta, pas së cilit sigurohet mikrofon i hapur për fjalime jo më të gjata se tre minuta, dhe në orën 13:00 të pranishmit do të ftohen në një koktej modest.

Ngjarja do të zgjasë 120 minuta dhe organizohet sipas protokolleve për mbrojtje nga KOVID-19, për shkak të të cilave është e nevojshme të plotësohet  Aplikim për pjesëmarrje në event.

CIVILi monitoroi procesin zgjedhor si pjesë përbërëse e projekteve tjera, duke përfshirë: “Perspektivat Evropiane” me mbështetjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Federale të Gjermanisë, “Objektivi Qytetar”, mbështetur nga National Endowment for Democracy dhe mbështetjen institucionale. të Programit Civika Mobilitas, financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).

Organizata falënderon të gjithë vëzhguesit, bashkëpunëtorët dhe bashkëpunëtorët që dhanë mbështetjen vetëmohuese dhe punën e përkushtuar në kryerjen e monitorimit të zgjedhjeve. Faleminderit shumë numrit të madh të qytetarëve që shprehën mbështetjen dhe besimin e tyre për CIVIL-in.

This post is also available in: MacedonianEnglish