CIVIL: Intensifikohet gjuha e urrejtjes, lajmet e rrejshmedhe dezinformatat, dhe abuzimi i policisë

REZULTATET NGA MONITORIMI CIVILIT

POLICIA
Sa i përket monitorimit të punës së institucioneve, si gjithmonë, CIVILI i kushton vëmendje të veçantë policisë, përkatësisht Ministrisë së Brendshme.Kjo është gjithashtu pjesë e aktiviteteve të shënuara në memorandumet tona të komunikimit dhe bashkëpunimit me Ministrinë e Brendshme, të nënshkruar në vitin 2009 dhe 2018. Sa i përket punës së policisë, mund të themi se ekzistojnë dy nënkategori kryesore të gjetjeve të monitorimit të CIVILit për policinë: Abuzim dhe / ose tejkalim i kompetencave dhe mosveprim i policisë.

Abuzimet dhe / ose tejkalimi i autorizumeve nga oficerët e policisë janë regjistruar në gjashtë raste të procesuara plotësisht, dhe një duzinë të tjera janë raportuar. Kështu, në disa raste në këtë nënkategori, ne shohim që policia përdor forcë jo proporcionale ose të tepruar.
Mosveprimi i policisë është dokumentuar me video dhe fotografi në më shumë se 30 raste, si nga monitorimi CIVIL, ashtu edhe nga gazetarët e qytetarëve, por edhe në rrjetet sociale, ku përdoruesit publikojnë situatat në të cilat policia ose nuk ekzistojnë, ose nuk veprojnë. për të mbrojtur qytetarët nga përhapja e koronavirusit. Në disa raste, bëhet fjalë për një veprim veprimi selektiv nga policia, e cila ka çuar në reagime në publik dhe në rrjetet sociale që çojnë në intolerancë ndëretnike dhe ndërfetare.Raportet e policisë gjenden gjithashtu në kategorinë e abuzimit me burimet publike, në disa raste përpunimi i të cilave po vazhdon dhe ka përfunduar në tre raste.
Rastet “Palestra” dhe “Kafene” janë një histori e veçantë dhe nuk janë pjesë e këtij shqyrtimi, por ato sigurisht që do të jenë pjesë e analizës përfundimtare të CIVILit që do të dalë nga monitorimi i zgjedhjeve.

MONITORIMI I INSTITUCIONEVE, QEVERIA E PËRZHINËS NUK ËSHTË MODEL EFIKAS

CIVILi gjithashtu ka monitoruar funksionimin e institucioneve në nivel kombëtar. Një nga konkluzionet paraprake nga monitorimi i deritanishëm është se i ashtuquajturi Qeveria e Përzhinës është një model menaxhimi joefikas që duhet të tejkalohet menjëherë. Ne presim që lajmet e rrejshme dhe gjuha e urrejtjes të intensifikohen. Civili ka monitoruar kërcënime hibride kundër demokracisë për ca kohë, dhe në këtë kuptim, përhapja e lajmeve të rrejshme dhe gjuhës së urrejtjes shpesh mund të lidhet me tendencat globale dhe rajonale, por ato shpesh përdoren armë të strukturave politike nacionaliste dhe radikale në vend, për përdorim lokal për të arritur pikë politike.