СКЕН - Пандемија и инфодемија

Во оваа издание на СКЕН - политички видео магазин зборуваме за пандемија и инфодемија: Корона вирусот COVID-19, којшто е оквалификуван како глобална пандемија, предизвикува тензија низ целиот свет. Можноста за создавање и дистрибуирање на лажни вести и дезинформации во овој период останува голема. Некои вести во некои случаи се злонамерно пласирани, за да создадат забуна кај граѓан(к)ите.

Д. М.

Монтажа: А. Мехмети