SKEN - DREJTËSIA SOCIALE DHE DISKRIMINIMI

Thelbi i diskriminimit nuk është në sjelljen e pabarabartë, por në mundësi të pabarabartë për të përdorur të drejtat dhe mundësitë. Pyetja është, jo sa e diskriminojmë dikë, por sa dikush është i lirë, sa ka të drejtë, sa mund të mbrojë të drejtat ose praktikën e tij, nëse ata janë të lirë të votojnë për kë të duan apo jo, nëse ata vërtet gëzojnë të drejta të barabarta si të tjerët apo jo, nuk është çështje veprimi i pabarabartë, çështja është më komplekse.

Kamera: Atanas Petrovski

Montazhi: Arian Mehmeti

This post is also available in: Macedonian