Njësia Zgjedhore 1: Probleme të njëjta me Listën e Votuesve, administratën, vëzhguesit…

Njësia zgjedhore 1 përfshin komunat Kisella Voda, Qendër, Karposh, Saraj, Studeniçan, Kondovë, Sopishte, Makedonski Brod, Samokov. Numri i votuesve të regjistruar në Listën e votuesve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare 2020 është 279.593.

Sipas rezultateve përfundimtare jozyrtare, të shpallura nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Njësinë zgjedhore 1, Koalicioni "Mundemi" fitoi 8 vende, Koalicioni VMRO-DPMNE 7, BDI 2, Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa 2 dhe E Majta 1. Në NJZ 1, Koalicioni Mundemi morri 54.618 vota, Koalicioni VMRO-DPMNE 50.564, 19 488 BDI, Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa 14,337, E Majta 12,000 vota.

Në raportet e përpunuara nga vëzhguesit e CIVIL-it që vëzhguan në NJZ 1, 69 u aprovuan, në të cilat një ose më shumë parregullsi janë vërejtur në kategori të ndryshme. Sipas klasifikimit të ngjarjeve, problemet janë vërejtur në kategoritë e mëposhtme:

Problemet me Listën e votuesve

Shkelje e fshehtësisë së votës

Sjellja e paligjshme e vëzhguesve

Funksionimi i paligjshëm i organeve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve

Sjellja e paligjshme e votuesve/qytetarëve dhe vëzhguesve

Kërcënime dhe presione

Shkelje e protokolleve të mbrojtjes nga koronavirusi.

 

Lista e votuesve

Në vendvotimin 2593/1 Shkolla е месме "Pane Tasev", komuna e Karposhit, votuesi M. Н. me kartën të re të identitetit të lëshuar më 25.06.2020 nuk është në Listën e votuesve

Në vendvotimin 2661 SHF "Vllado Tasevski", Karposh, votuesi E. M.  me kartë identiteti të re, nuk është në Listën e votuesve.

Në vendvotimin 2809, SHF "Kirill Gligorov", Qendër, ka hyrë votues të cilin nuk e identifikuan por, menjëherë i dhanë një fletëvotim dhe e spërkatën dhe pastaj të tregojnë se ai nuk ishte në Listën e votuesve, sepse ai ndoshta ishte zhvendosur në një vendvotim tjetër për shkak të mbrojtjes nga koronavirusi, pra për shkak të rregullimeve të vendvotimeve sipas protokolleve. Votuesi kontaktoi një anëtar të KKZ-së i cili më pas tha se ai nuk do të kishte më të drejtë të ushtronte të drejtën e tij të votës dhe se është faji i tij për situatën e përgjithshme.

Në vendvotimin 2735, SHF "Goce Dellçev", Aerodrom, një votues që ka votuar prej vitesh dhe është njohur nga disa prej anëtarëve të Bordit Zgjedhor, nuk ka qenë i evidentuar në Listën e Votuesve, madje edhe pas kontrollimit në sistem sipas numrit personal të identifikimit.

Në vendvotimin 2628, SHF "Vera Ciriviri - Trena", Karposh, është vërejtur një rast ku për shkak të një karte të re identiteti votuesi nuk ishte i regjistruar në Listën e votuesve dhe nuk ka hedhur votë. U drejtua në KKZ për të paraqitur ankesë.

Në VV 2605 SHF "Jan Amos Komenski", Karposh, tre votues që janë regjistruar me letërnjoftim në Karposh, nuk u gjetën atje, por në komunën e Qendrës dhe kanë votuar atje. Bashkëshortët nga komuna e Karposhit sipas kartave të tyre të identitetit, nuk arritën t'i gjejnë ato në Listën e votuesve dhe ata nuk arritën të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës.

Administrata zgjedhore

Në vendvotimin 2718, SHF "Llazo Angellovski", Aerodrom, presidenti i BZ tundi kutinë e votimit për të bërë vend për fletë votimi të reja dhe një anëtar i BZ tha "Hiqe Zaevin".

Në vendvotimin 2808, Instituti për Rehabilitimin, Qendër, janë vërejtur 6 raste kur një anëtar i bordit zgjedhor që kontrollon votuesit me një llambë UV, merr kartën e identitetit dhe lexon me zë emrat e votuesve.

Në vendvotimin 2690, SHF "Gjorgjija Pulevski", Aerodrom, persona me akreditime të KSHZ-së vazhdimisht i sillnin njerëzit në vendvotim për të votuar.

Në VV 2684/1 SHF "Bllazhe Koneski", Aerodrom, një anëtar i bordit zgjedhor e ka pyetur vëzhguesin e CIVIL-it nëse ai ishte partiak dhe nëse kishte votuar.

Në VV 2704, SHF "Gjorgjija Pulevski", Aerodrom, hyn kryetar i bordit zgjedhor për të votuar, pa e kontrolluar ate me llambë UV, dhe ndërkohë ishte në kërkim të vëzhguesve të VMRO-DPMNE-së në çdo vendvotim në shkollë.

Në vendvotimin 2786, SHF "Kuzman Shapkarev", Kisella Vodë, presidenti dhe anëtarët e bordit zgjedhor i trajtuan votuesit në mënyrë joprofesionale me komentet "kemi klientë", "ne nuk kërkojmë nga kojshitë tanë të heqin maskat e tyre".

Në VV 2791, SHM "Vëllezërit Milladinov", Kisella Vodë, anëtar i bordit zgjedhor u soll jashtëzakonisht joprofesionalisht, duke i thënë vëzhguesit nga VMRO-DPMNE se ata do të humbnin, 80 përqind e votave ishin për partinë e tij. Ai më tej ka treguar barcoleta, dhe nuk mbeti borxh me komente edhe ndaj vëzhguesve të tjerë.

Në të njëjtin vendvotim, kryetarja e Bordit Zgjedhor, nga ana tjetër, i sugjeroi një votuesi që të rrethonte numrin 1. Pastaj i ishte drejtuar vëzhguesit nga CIVIL-i: Mos shëno se çfarë po bëjmë, ne e njohim njëri-tjetrin, thjesht tallemi.

Në VV 2781 SHF "Rajko Zhinzifov" Kisella Vodë, bordi zgjedhor bëri një gabim me një votues që ishte në karrocë. Sporteli për personat me aftësi të kufizuara nuk ishte i vendosur, ata u përpoqën ta vendosnin pasi që hyri votuesi, dhe më në fund ata i dhanë të votojë në një bankë në vendvotimin.

Në vendvotimin 2805, SHF "Kiro Gligorov", Qendër, anëtar i bordit zgjedhor, gjatë votimit komentoi me zë të lartë "prit, mos bëj një buf, ishte 14, apo jo?"

Në VV 2614/1 SHF "Vëllezërim", Karposh, presidenti i këtij vendvotimi u soll me arrogancë dhe vrazhdësi gjatë vizitës së një vëzhguesi të CIVIL-it, dhe më në fund gjeti vërejtje në autorizimin e CIVIL-it që i ishtë dhënë vëzhguesit se një shifër po mungonte. Ajo ishte juriste dhe si  që ajo i kishte thënë vëzhguesit, ajo din më shumë se CIVIL-i. Vëzhguesi ka sugjeruar që të paraqiten në CIVIL, për të kontrolluar, por ajo ishte tërhoqur dhe më vonë konkludoi se gjithçka ishte në rregull.

Në VV 2595, SHF "Vllado Tasevski", Karposh, janë lexuar  me zë të dhënat e votuesve kur hynin dhe dilnin nga vendvotimi.

Në vendvotimin 2813, SHF "Dimitar Milladinov", Qendër, gjatë numërimit të fletëvotimeve ka pasur një argument të ashpër verbal midis partive të anëtarëve të LSDM-së dhe VMRO-DPMNE-së. Pak ka munguar të zhvillohet në konfrontim fizik, anëtarët tjerë të bordit zgjedhor i qetësuan. Janë përdorur fraza si "mos më bën qallëm", "shif punën tënde", "si të kanë rritur në shtëpi, ashtu", "mos e përmend babain tim edhe njëherë, ai ka vdekur" etj. Debati i ndezur ishte mbi 3 - 4 fletëvotime me simbol ose emrin të partie politike të rrumbullaksuar.

Në VV 2456, fshati Sfillare e Poshtme, Saraj, kishte ardhur një person në karrocë për të votuar, por shkolla nuk ka qasje për personat me aftësi të kufizuara. Votuesi ka insistuar që t'ia mundësojnë kushtet për të votuar brenda godinës ose për t'i jipet një fletë votimi dhe të votojë jashtë vendvotimit. Bordi Zgjedhor vendosi të mos lejojë që qytetari të votojë.

Në VV 2743 SHF "Kirill Pejçinoviq", Kisella Vodë, anëtare e Bordit Zgjedhor komentoi se Lista e votuesve nuk ishte pastruar dhe se ka vërejtur 15/20 njerëz të vdekur prezent në Listën e votuesve.

Vëzhguesit

Në VV 2673, SHF "Vëllezërit Milladinovci", Aerodrom, një vëzhgues i partisë E Majta nuk ka pas akreditim nga KSHZ-ja, ka thënë që nga partia i kanë treguar se duhet t'i jepej atij në vendvotim, ndërsa Bordi zgjedhor tha se nuk kishte nevojë të merrte akreditim nga KSHZ-ja.

Në vendvotimin 2442, SHF "Emin Duraku", Saraj, një vëzhgues nga VMRO-DPMNE nuk kishte maskë dhe anëtarët e bordit zgjedhor kërkuan nga ai që të vendos maskë, ai i injoroi. Kur vëzhguesi i CIVIL-it hyri në VV, kërkuan nga ai që ta raportonte këtë sepse ata kishin frikë se ai mund të ishte pozitiv.

Në VV 2704, SHF "Gjorgjija Pulevski", Aerodrom, vëzhgues partiak i LSDM-së u ul pranë panelit dhe në një pozicion nga i cili ka vëzhguar votuesit se cilin numër po e rrumbullakosnin.

Në vendvotimin 2341, fshati Studeniçan, një vëzhgues i partisë nga një vendvotim tjetër hyn disa herë në ambientin e këtij vendvotimi. Ai u paralajmërua nga kryetarja e bordit zgjedhor. Pas një argumenti të shkurtër, ai u largua nga dhoma.

Në fshatin Rashçe, Saraj, një vëzhgues i CIVIL-it vuri në dukje se anëtarët e BDI-së po kërcënoheshin me telefon që të votonin për ta.

 

Ekipi monitorues i CIVIL-it