Ги гласавте – гледајте!

Имаше Македонија можност да се „одлепи“ од своето лошо минато. Впечаток е дека таа можност е загубена. Сега сме, отприлика, некаде околу 2013-2014 година, како резултат на слободниот, демократски избор на граѓаните