CIVILi uron Një Majin: Pandemia dhe kriza ekonomike nuk duhet të jenë justifikim i kapitalistëve për shkeljen e të drejtave të njeriut!

CIVILi ua uron 1 Majin të gjithë punëtorëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në botë. Kjo ditë i kushtohet protestës punëtore dhe kërkesave të zëshme të ndërpritet qasja jonjerëzore dhe eksploatuese ndaj punëtorëve.

CIVILi u bën thirrje sindikatave, organizatave të shoqërisë civile dhe partive politike t'i bashkohen luftës për drejtësi sociale dhe të drejtat e punëtorëve.Viktima e parë dhe më e madhe e pasojave ekonomike të pandemisë janë të drejtat e punëtorëve. Prandaj, jo vetëm vullneti politik dhe masat e qeverisë janë të mjaftueshme, por edhe përfshirja e tërë shoqërisë. Isshtë koha e duhur për të ndërmarrë një veprim real dhe të qëndrueshëm për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve në mes të një pandemie që ka goditur rëndë ekonominë botërore. Më e rëndësishmja, kriza ekonomike nuk duhet të përdoret si një justifikim për të zvogëluar të drejtat e punëtorëve, por për t'i promovuar ato në kurriz të fitimeve të mëdha të kapitalistëve.

CIVILi uron Ditën e 1Majit: Pandemia dhe kriza ekonomike nuk duhet të jenë një justifikim për kapitalistët që të shkelin të drejtat e punëtorëve! CIVIL u bën thirrje partive politike, qeverisë dhe parlamentit të punojnë për të ndryshuar më tej ligjet në favor të të drejtave të punëtorëve dhe zbatimin e tyre të vazhdueshëm. Disa nga punëtorët në Maqedoninë e Veriut punojnë në kushte të vështira, kryesisht pa mjete themelore për mbrojtje në punë dhe janë viktima të shpeshta të lëvizjes në vendin e punës. Gratë që punojnë dhe nënat e vetme janë në një pozitë edhe më të vështirë.Vullneti politik dhe reformat në fushën e drejtësisë sociale dhe të drejtat e punëtorëve në tre vitet e fundit janë të njohshme, por kjo nuk është e mjaftueshme. Është e nevojshme  përfshirja e tërë shoqërisë: inkurajimi i viktimave të shkeljeve të të drejtave të punëtorëve për të raportuar, sindikatat e vërteta, qëllimi kryesor dhe i vetëm i të cilave janë të drejtat e punëtorëve, organizatat e shoqërisë civile që flasin me zë të lartë, dhe media që nuk fshehin faktet.

CIVILi u bën thirrje punëtorëve të raportojnë shkelje të të drejtave të tyre, mobilizim dhe diskriminim. Gjëja më e rëndësishme është që ata të inkurajohen së pari dhe të kërkojnë të drejtat e tyre me zë të lartë, sepse ato u përkasin atyre! Gëzuar 1 Maji!

This post is also available in: MacedonianEnglish