Заштитни маски со партиско лого се делеа за време на изборен молк

За време на изборен молк една политичка партија делеше заштитни маски со логото на партијата, односно со редниот број на гласачкото ливче во близина на плоштадот Скендер-бег во Скопје, во 11 часот.

„За изборна кампања се смета јавно собирање и други јавни настани организирани од страна на учесникот во изборната кампања, јавно истакнување на плакати, видео презентации на јавни места, изборно медиумско и интернет претставување, дистрибуирање на печатени материјали и јавно претставување на потврдените кандидати од надлежните изборни органи и нивните програми“, пишува во член 69-а од Изборниот законик.

Мониторинг тим на ЦИВИЛ