Video magazine politike: Nacionalizmi – Nga ideja për përparim të shtetit, deri te e keqja e shoqërisë

Nacionalizmi përballë humanizmit. Në këtë antagonizëm të vazhdueshëm rrotullohen proceset shoqërore edhe te ne. Mirëpo, konstatimi i përgjithshëm është se nacionalizmi është dukuri te të gjitha shoqëritë, dhe, edhe shoqërinë tonë në vend se drejt progresit, e shtyen në primitivizëm. Pjesa e dytë nga katër vazhdimet e SKENit në temën Nacionalizëm.