Bogojeski: Partitë e mëdha kanë frikë nga konkurrenca në model me një njësi zgjedhore

“Te partitë e mëdha kemi frikë të dyfishtë nga konkurrenca nga modeli me një njësi zgjedhore: e para për listat, e dyta për liderët. Por kjo është rast i shkëlqyer që partitë të bëjnë filtrim të brendshëm dhe t’i lënë qytetarët ta zgjedhin liderin”, vlerëson Petar Bobojeski, i cili, siç tha, me pjesëmarrjen e tij në konferencë tenton të promovojë opozitë normale e cila do të diskutojë për temat normale, përveç PSP-së.

 

Opozitë e cila di se si ta njeh shansin përmes iniciativave nga sektori joqeveritar, të fillojë debat për çështje të rëndësishme, vlerëson ai.

“Për partitë e mëdha është e rëndësishme se treguan mungesë të jashtëzakonshme të kapacitetit demokratik, në veçanti udhëheqësitë partiake. Pasi që kemi mungesë të këtij kapaciteti, e tepricë interesi, në interesin e tyre  në drejtimin e promovimit të një njësie zgjedhore, është si vijon: ata janë humbësit më të mëdhenj në 6 njësi zgjedhore sepse mijëra vota humben dhe nuk vlerësohen në mandate. Kjo edhe është rast për partitë më të vogla t’i koncentrojnë vota e tyre”, thotë Bogojeski. Ai theksoi se Evropa shkon edhe më tej: dëshiron që Bashkimin Evropian ta bëjë një njësi zgjedhore.