СКЕН: Зелените доаѓаат!(втор дел)

СКЕН – политички видео магазин „Зелените доаѓаат“, ставови, размислувања и можни решенија за напредок во прмоција и негување на зелените вредности, социјална правда и антинационализам. (втор дел).

монтажа: Ариан Мехмети