СКЕН: Зелените доаѓаат!(прв дел)

СКЕН – политички видео магазин „Зелените доаѓаат“, ставови, размислувања и  можни решенија за напредок во прмоција и негување на зелените вредности, социјална правда и антинационализам. (прв дел).

 

монтажа: Ариан Мехмети