СКЕН – видео магазин: Национализам – Од идеја за прогрес на државата, до зло на општеството

Национализмот наспроти хуманизмот. Во тој постојан антагонизам се тркалаат општествените процеси и кај нас. Но, општа констатација е дека национализмот е појава кај сите општества, па и нашето наместо кон прогрес го турка во примитивизам. Четвртото продолжение на СКЕН на тема Национализам.

Ангела Петровска

монтажа: Ариан Мехмети