SKEN – Magazinë politike: Shoqëria qytetare mes synimeve dhe realitetit

20 vite CIVIL, 20 vite shoqëri qytetare. Cilat ishin dhe cilat janë sfidat, perspektivat dhe rekomandimet? Këto ishin pyetjet në konferencën “Mes synimeve dhe realitetit” në organizim të CIVILit, me rastin e shënimit të jubileut.

Veteranet dhe veteranët e sektorit qytetar, bashkë me aktivistet dhe aktivistët më ndikues u bashkuan në një vend që të diskutojnë për gjendjen në shoqërinë qytetare.

Skenon: Maja Ivanovska

Kamera: Atanas Petrovski

Montazhi: Maja Ivanovska dhe  Vlladimir Perçuklievski