Punëtori e suksesshme për gazetari qytetare

Në kornizat CIVIL FEST u mbajt edhe punëtori për gazetari qytetare në QKR, nga ora 13 deri ora 16. Në punëtorinë qytetarët u njohën me bazat e incizimit, fotografimin dhe informimin për të gjitha problemet që janë pjesë e përditshmërisë së njerëzve.

Projetki “Objektivi qytetar” është projekt për procese transparente dhe përgjegjëse politike, përmes mbështetjes dhe popullarizimit të gazetarisë qytetare, ngritjes së vetëdijes, edukimit qytetar dhe aktivizmit të qytetarëve për të drejtat e njeriut, lirisë së shprehjes, demokracisë dhe zgjedhjeve të lira.

Projekti është i mbështetur nga National Endowment for Democracy.

D. M.

This post is also available in: MacedonianEnglish