Избори 2014: Дискфалификувана демократија

Избори 2014: Дискфалификувана демократија“ е публикација која произлезе од проектот „Слободни избори 2014“ што обезбеди долгорочен мониторинг и анализа на политичката ситуација и општествените процеси во контекст на изборите.

Публикацијата содржи систематизиран материјал подложен на сеопфатна и длабинска анализа и претставува сведоштво за состојбите во Република Македонија и документ кој може да послужи како основа за понатамошни истражувања, но и како водич кон позитивни промени во општеството и државата.

Оваа публикација е поддржана од Амбасада на САД, Швајцарска агенција за развој и соработка, Амбасада на Сојузна Република Германија, Фондација Отворено општество – Македонија и Форум Цивилен мировен сервис.