Инерцијата е опасна работа, кога кочниците откажуваат послушност

Овие локални избори завршуваат за две недели. Потоа, дури и без разлика на финалните резултати, СДСМ го очекува темелна редефиниција на начинот на кој ја спроведува политиката во земјава во сите нејзини битни аспекти, од кадровските и содржинските, до идеолошките и начинот на кој ги комуницира со јавноста