CIVILI e rrit numrin e vëzhguesve afatshkurtë

Pavarësisht nga data e mbajtjes së zgjedhjeve  të parakohshme parlamentare, CIVILi  dhe vëzhguesit kanë  detyrë të përgatiten. Prandaj, CIVIL i fton anëtarët e saj, mbështetësit dhe pjesëmarrësit në seminaret për gazetarinë qytetare, vëzhguesit në  proceset e mëparshme zgjedhore, si dhe të gjithë qytetarët e rritur të interesuar të bëjnë kërkesë për vëzhgues afatshkurtë  për zgjedhjet. Katër persona kanë dhënë dorëheqje nga struktura ekzistuese (180), por organizata ka siguruar edhe  60 vende  tjera për vëzhgues  afatshkurtë, kështu që aktualisht ekzistojnë 64 vende të lira të punës për stimuj afatshkurtër.

QASJE NË APLIKIM 

Pjesëmarrja në monitorim, si dhe në aktivitete dhe seminare të tjera të CIVILit, është një mundësi për bashkëpunim afatgjatë në projekte dhe aktivitete të ndryshme. Thirrja është e hapur deri më 15 qershor.

Anëtarët dhe mbështetësit e CIVIL-it, vëzhguesit e mëparshëm, si dhe ata që morën pjesë në seminaret e gazetarisë qytetare, kanë një avantazh në procesin e përzgjedhjes së vëzhguesve, si gjithmonë.

Nga ekipet monitoruese në këto zgjedhje,për  dy më të suksesshmit do të ofrohet angazhim në fushën e monitorimit dhe promovimit të projektit “Evropa është shtëpia jonë” deri në fund të janarit 2021.

Vëzhguesit e CIVILit, si dhe të gjithë qytetarët e interesuar, kanë gjithmonë mundësinë të bëhen pjesë e projekteve të  CIVILit, veçanërisht në  projektin  Objektivi Qytetar.

Monitorimi CIVILit  përfshin lëvizshmëri, angazhim dhe paanshmëri. Vëzhguesit afatshkurtërjanë aktivë gjatë heshtjes  zgjedhore, ditën e zgjedhjeve dhe një ditë pas votimit.

Zyrtarët dhe aktivistët e partive politike nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në këtë thirrje. Nuk lejohet të jetë vëzhgues i dy organizatave në të njëjtën kohë.

Organizata informon se po realizohet  kontakti me të gjithë kandidatët për pjesëmarrje në monitorimin e CIVILit, në mënyrë që, nëse ata kanë aplikuar një herë, të interesuarit nuk kanë nevojë të aplikojnë përsëri. Të gjithë aplikantët do të kontaktohen jo më vonë se të marten, më  2 qershor. Nëse ka ndryshime në kontaktet e palëve të interesuara (ndryshimi i numrit të telefonit, adresës, etj.), pyetjeve ose informacioneve të tjera, Ekipi I Civilit për  koordinim është në dispozicion çdo ditë pune, nga ora 9 e mëngjesit deri në ora 17:00.