CIVIL: Liria e informimit nuk guxon të rrezikohet!

0

CIVIL -Qendra për liri e shpreh tmerrimin dhe dënimin më të ashpër për sulmin mbi ekipit të Televizionit 21,  nga ana e familjarëve të afërt të kryetares së Komunës, Milikije Halimi, gjatë incizimit në komunë.

Pikërisht këto veprime dhe sjellja kundër ligjit nga dhunuesit janë mes arsyeve më të mëdha për rrënimin e reputacionit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në opinionin ndërkombëtar, në aspektin e mediave.

Liria e informimit nuk guxon të rrezikohet, ndërsa gazetarët dhe punëtorët e mediave nuk guxojnë të pengohen në kryerjen e punës së tyre. Ata nuk guxojnë të jenë objekt i sulmeve verbale dhe fizike dhe i kërcënimeve!

Fakti se kjo sjellje primitive dhe e dhunshme vjen nga struktura të afërta me figura politike, është plotësisht i papranueshëm. Prandaj, Civili e përshëndet dënimin nga ana e kryetares së komunës Halimi dhe i bën thirrje t’i ndërmerr të gjitha masat e nevojshme në kontekstin për zgjidhje sa më të shpejtë të këtij akti të dhunshëm.

Civili kërkon nga Ministria për punë të brendshme dhe Prokuroria publike menjëherë të zbatojnë hetime dhe kryesit e këtij akti të sanksionohen ashpër!

Njëkohësisht, Civili përkujton për rastet e shumta të dhunës mbi gazetarët, për të cilët ende nuk ka zgjidhje. Mosndëshkimi i këtyre veprimeve, për fat të keq, vetëm edhe më tepër u jep guxim dhunuesve në pengimin e lirisë së informimit!