Воздухот и водата ги уништивте, што планирате со сонцето?

Еден граѓанин на Скопје вели дека воздухот е премногу загаден, а надлежните не преземаат никакви мерки.

„Како мали деца во училиште учевме: Сонце, вода и воздух, лекари се три, ако знаеш да ги цениш, здрав ќе бидеш ти.

Воздухот и водата ги уништивте, што планирате со сонцето?

Ангела Петровска
Обработка на текст: Дехран Муратов
Камера и монтажа: Aриан Мехмети