СКЕН – политички видео магазин: Заедно во Европа

Како и колку локалните власти ги промовираат европските вредности,  колку реално сме на патот кон остварување на ЕУ сонот, дали треба и на што треба да работиме, ги прашавме, граѓанките и граѓаните, но и градоначалниците, со оглед дека на локално ниво, многу малку се зборува и се делува.

Во продолжение СКЕН -политички видео магазин: Заедно во Европа.

Б. Ј.

монтажа: Ариан Мехмети