• Граѓански објектив: Повеќе од проект

    ГРАЃАНСКИ ОБЈЕКТИВ: ПОВЕЌЕ ОД ПРОЕКТ - ГРАЃАН(К)ИТЕ УЧЕСТВУВААТ, НАБЉУДУВААТ, ИЗВЕСТУВААТ Публикација на проектот: ГРАЃАНСКИ ОБЈЕКТИВ - ПРОЕКТ ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА И ОДГОВОРНОСТА ВО ПОЛИТИЧКИТЕ ПРОЦЕСИ.
  • НИЕ СМЕ МЕДИУМИТЕ VOL.2

    Граѓански објектив е проект за транспарентни и одговорни политички процеси, преку поддршка и популаризација на граѓанското новинарство, јакнење на јавната свест, граѓанско образование и активизам на граѓанките и граѓаните за ...
  • НИЕ СМЕ МЕДИУМИТЕ!

    Ние сме медиумите Во публикацијата „Ние сме медиумите!“ ЦИВИЛ објавува искуства, извештаи и извонредни текстови на автори кои пишуваат за слободата на изразувањето, за трансформацијата на медиумите, за македонските состојби, за историјата ...