СКЕН – политички видео магазин: Перспективите на македонските избори

Деновиве повторно се актуелни прашањата за изборните реформи. Се нафрлаат идеи за изборниот модел. ЦИВИЛ како организација со долгогодишно искуство во изборниот модел смета дека е важно целокупната јавност да биде вклучена во реформите на изборниот систем. 

Потребата од реформи во изборниот систем, почнувајќи од Изборниот законик, изборниот модел, Избирачкиот список, политичкото финансирање и медиумите во време на избори, па се до целосна демократизација на изборните процеси беше причина повеќе ЦИВИЛ да ја организира конференцијата „Перспективите на македонските избори“.

Маја Ивановска

во соработка со Дијана Тахири, Атанас Петровски, Ариан Мехмети и Биљана Јордановска