Сиромаштија завеана во снег - властите се грижат за спомениците!

Властите ги чистат спомениците на „Скопје 2014“, додека низ центарот на градот жени и деца лежат на картони на смрзнатите улици преполни со снег и кал, и питачат за да ја преживеат зимата! 

Видео: анонимен граѓански новинар